Ny lagstiftning

Kommissionska komplikationer

EU-kommissionen har fått i uppdrag från ministerrådet att bereda ett förslag om EU:s vapendirektiv. Resultatet kan utradera delar av det legala vapenägandet i Sverige och resten av Europa.

https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=10418

Av Erland Gunnarsson

Ryktet gick. Det var något på gång hos kommissionen nere i Bryssel. En revision av EU:s vapendirektiv pratades det om. Ingen visste vad som var på väg att hända fram till den 18 november då kommissionens förslag slog ner som en bomb bland skyttar och jägare i kölvattnet på de tragiska terrordåden i Paris dagarna innan. Det är inte ovanligt att omvälvande händelser leder till drastiska reaktioner från myndigheter och lagstiftare. Fort blir som bekant ofta fel och det framgick snabbt att förslaget utgör ett mycket stort hot mot både jakt- och sportskytte.

Kommissionens förslag
Vad innehåller då förslaget för åtgärder? Enligt kommissionen syftar förslaget till att förhindra handel med och minska antalet illegala vapen i Europa.
Detta ska uppnås genom att förbjuda innehav och handel med de-aktiverade vapen, oftast automatvapen som har "pluggats" eller "piggats" på ett sådant sätt att de kan återställas till fungerade vapen igen. Det var denna typ av illegala vapen som användes vid attackerna mot Charlie Hebdo i Paris
Förslaget innehåller också ett flertal delar som är inriktade mot de legala vapen som används för jakt och sportskytte. Kommissionen föreslår bland annat ett totalförbud mot att inneha halvautomatiska vapen – speciellt sådana som kan byggas om till helautomatisk funktion och som har stor magasinskapacitet. Man föreslår också att befintliga vapen av denna typ som finns hos jägare och skyttar ska "konfiskeras" och att samtliga vapen – oavsett modell eller konstruktion – ska få femårs licenser och att skyttar och jägare ska mentaltestas innan licensgivning.
Som lök på laxen förslås även ett förbud mot internet och annan distanshandel med vapen och vapendelar. För närvarande är förslaget under beredning i de olika instanserna inom EU och som läget är nu kommer troligtvis de inblandade beslutsfattarna – EU parlamentet och EU:s ministerråd – ta ställning till beslutet under vintern/våren 2016.
Konsekvenser och reaktioner
Om kommissionens förslag kommer att gå igenom i nuvarande form innebär detta ett enormt hot mot möjligheterna att inneha vapen för både jakt och sportskytte. Förslaget är i flera avseende otydligt och någon konsekvensanalys (vilket alltid ska ske vid denna typ av ändringar) har inte gjorts från EU:s sida.
IPSC skyttet riskerar att utraderas från kartan då samtliga vapentyper kommissionen vill förbjuda används för detta skytte. Även pistolskyttet ligger i farozonen då många av de pistoler som idag används kan omfattas av ändringsförslagen. Jägarna riskerar att få stå utan möjligheten att jaga med halvautomater och det kommer bli omöjligt att handla med vapen från näthandlare eller via blocket. Att belägga samtliga vapen med femårslicenser kommer också innebära ordentliga problem i skenet av hur hårt polismyndigheterna är belastade med licensärenden redan idag och frågan är hur om de mentaltester som föreslås kommer att vara. Förslaget om konfiskation av befintliga vapen är än mer tveksamt i skenet av att EU tillmäter äganderätten ett mycket stort skydd och att svensk lagstiftning stadgar att ett gynnande förvaltningsbeslut- vapenlicenser- inte kan återkallas utom i mycket speciella fall. Frågan man ställer sig är också om de aktuella förslagen verkligen kommer att få avsedd effekt- att förhindra terroristdåd och brott. I Sverige har man sedan länge konstaterat att legala vapen inte används vid brott eller utgör något problem. I skenet av detta så framstår kommissionens förslag som ett ordentligt bomskott som inte kommer lösa problemen med illegala vapen och terrorism.
Reaktionerna från våra jägar- och skytteorganisationer har inte låtit vänta på sig och man har i tydliga ordalag markerat att huvuddelen av de föreslagna ändringarna inte kan accepteras.
Det har också startats upp namninsamlingar för att protestera mot förslaget på både nationell och europeisk nivå och många är de jägare och skyttar som har hört av sig till politiker och parlamentariker för att protestera mot förslaget. Frågan ligger i politikernas händer och det är därför avgörande att man som jägare och skytt gör sin röst hörd i form av mail och telefonsamtal till politiker och EU parlamentariker för att förhindra att förslaget röstas fram i sin nuvarande form.


Artikelflöde

Nyhet: Kahles Helia RF

Ny handkikare med avståndsmätare

Kahles lät meddela att de har en ny handkikare med inbyggd avståndsmätare, deras Helia RF.


Intervju

Richard Purdey


FX Impact


TEST BENELLI 828U

Benellis första

Nya Benelli 828U har mycket nytt att erbjuda i hårdvaruväg, men funktion och skjutegenskaper känns bekanta och trygga.

Av Lars Hanaeus i VT 4-2015


Ammunitionsåterkallning


Aimpoint i respektvärd ålder

Aimpoint micro T2 på IWAmässan Nurnberg 2015!


Långhåll i vind

Vi besökte Thomas Haugland på en fantastisk skjutplats i nordvästra Norge. Förutom vidunderlig natur, hade skjutbanan allt i form av väder och vind. Även om Thomas metodik är enkel och tydlig avslöjades mina brister direkt av den varierande vinden och av att vädret gjorde det både svårta att mäta ut avståndet och att se målet ordentligt.


Test MDT LSS (Light Sniper System)


SNABBTITT Sauer 404

Helt ny och uppdaterad Sauer 404 i nummer 2.2015.


Spåra åldern på din Rigby!


The most luxurious Range Rover ever created


486 by Marc Newson

Nyskapande design


Jaktmatch .308 winchester

Norma återkallar

SÄKERHETSMEDDELANDE ANGÅENDE 308 WIN JAKTMATCH, art.nr 20176220


Specialbygge

Johann Fanzoj

Johann Fanzoj bygger en specialstudsare som är en homage till svunna tiders elefantjägare. Projektet har tagit tre år och det syns verkligen. Gå till presentationssidan här.


10 .30-06 på en gång

.959 JDJ har rekyl som 10 .30-06:or avfyrade samtidigt.


Meddelande

Laddar meddelande...